18th anniversity

Obilježeno 18 godina PVC prozora i vrata HERCEG i saradnje sa TROCAL-om

Davne 1995. godine ostvareni su prvi kontakti sa proizvođačem PVC profila TROCAL tom prilikom dogovoren je sastanak 07.12.1995. godine u Zagrebu kojim su prisustvovali predstavnik firme Trocal Heinz Doppler i Mustafe Herceg suvlasnikom firme Herceg Srebrenik.

18th anniversity
18 Godišnjica Od Proizvodnje Prvog Pvc Prozora

Tom prilikom je ugovorena saradnja između firmi Trocal i Herceg koja je u proteklih sada već 18 godina imala znatan uticaj na razvoj i poziciju na tržištu ove dvije kompanije. Danas kada slavimo punoljetstvo saradnje sa ponosom ističemo da je Trocal tj. sadašnji Profine lider u sandbijevanju tržišta PVC profilima a Herceg lider u proizviodnji  PVC prozora i vrata na tržištu Bosne i Hercegovine i okruženja. Pošto je jubilej punoljetstva prigodnom zabavom je upriličeno obilježavanje ovog važnog datuma kojem su prisustvovali predstavnici firmi PROFINE i HERCEG. U obraćanju prisutnima predstavnici firmi Profine i Herceg su istakli da je u proteklom periodu bilo puno lijepih ali i teških trenutaka u zajedničkom poslovanju, ali i da su ponosni što su zajedno prevazišli sve pred njih stavljene izazove.

Činjenica je da bez dobrog dobavljača nema ni dobrog proizvođača a tako isto i da bez dobrog proizvođača/kupca nema ni dobrog dobavljača.

Nakon što su se osvrnuli na prošlost složili su se da je punoljetstvom prošao i „pubertet“  saradnje što za budući periodi svima daje zadatak da primijene sve što su naučili u proteklih 18 godina i nastve da grade uspješnu saradnju ove dvije kompanije na još većem nivou. 

GORE